देह पेटू दे Deh Petude Lyrics | De Dhakka 2

Song – Deh Petude
Movie – De Dhakka 2
Music Composer – Hitesh Modak
Lyricist – Neha Shitole
Singer – Riya Bhattacharya

Directors – Mahesh Manjrekar, Sudesh Manjrekar
Producers – AVK Entertainment, Skylink Entertainment
Starring – Gauri Ingawale, Makarand Anaspure, Siddharth Jadhav, Medha Manjrekar and Shivaji Satam

देह पेटू दे Deh Petude Lyrics

आधी नमन नमन शिवरायाला
आधी नमन नमन शिवरायाला
तुळजाभवानी महालक्ष्मीला
तुळजाभवानी महालक्ष्मीला
आधी नमन नमन शिवरायाला
आधी नमन नमन शिवरायाला

देह पेटला पेटला पेटला
देह पेटला पेटला
देह पेटला पेटला पेटला
देह पेटला पेटला

देह हा पेटू दे
राख उडू दे खुशाल
देह हा पेटू दे
राख उडू दे खुशाल
रांगड्या मातीतून
जन्म घेऊदे मशाल
रांगड्या मातीतून
जन्म घेऊदे मशाल
उघड्या डोळ्यांनी
मूरत पहा देशाची
गाते आज तुमच्यापुढं
किरत महाराष्ट्राची
आज ह्या शाहिरा
सूर लाभू दे
ताल नाद अंतरी
आज घुमू दे
आज ह्या शाहिरा
सूर लाभू दे
ताल नाद अंतरी
आज घुमू दे

हा जी हा देह पेटू दे
हा जी हा राख उडू दे
शाहिरा सूर लाभू दे
हा जी हा हे ची दान दे
हा जी हा देह पेटू दे
हा जी हा राख उडू दे
शाहिरा सूर लाभू दे
हा जी हा हे ची दान दे

हे.. अंधार लंघुनी ये
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
हे हे हे
तू वणवा होऊन ये
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं

पातशाही आता नाही
वार आतूनच होई
आग अभिमानाची विझली
आस नाही आता उरली
लाही अंगा अंगाची होई
ठिणगी वाट तुझी रे पाही
शिवराया गोंधळा येई…
शिवराया गोंधळा येई…

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

जात शाही माजली ही
भावकी अन् गाजली ही
रात्र वैऱ्याची रे आली
रयत साद तुला रे घाली
हाती पेलून आता घेई
तलवार भवानी आई
शिवराया गोंधळा येई…
शिवराया गोंधळा येई…

शिवराया गोंधळा येई…
शिवराया गोंधळा येई…
शिवराया गोंधळा येई…
शिवराया गोंधळा येई…

उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं
उदं उदं उदं उदं उदं

close