छंद तुझा लागला Chhand Tuza Lagla – Devi Bhakti Geet

छंद तुझा लागला Chhand Tuza Lagla – Devi Bhakti Geet

 

छंद तुझा लागला ,गअंबे मला नाद तुझा लागला ग ।

रत्नांचा चुडा आई ,रत्नांचा चुडा।
कशाने तडकला ,ग राती बाई झांजेचा भार पडला ।

हिरवी गार चोळी अंबा हिरवी गर चोळी ।
कशाने ओली झाली ,ग राती बाई पालखीला भुज दिली ।

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

सरज्याची नथ अंबा ,सरज्याची नथ ।
कशाने ओली झाली ,ग अंबा राती पेल्याने दुध प्याली ।

बुट्टेदार शालू अंबा ,बुट्टेदार शालू।
कशाने मिळविला ,ग राती बाई परशूला खेळवीला ।

सव्वा खंडी उद ,सव्वा खंडी कपूर ।
कैलासी धुर गेला ,ग आईने माझ्या आराधी गुरु केला ।

close