गोडी मधाची Godi Madhachi Lyrics – Baban Marathi Movie – Onkarswaroop, Anwessha

Godi Madhachi Lyrics from Baban Marathi Movie by Bhaurao Karhade. Starring Bhausaheb Shinde , Gayatri Jadhav, Shital Chavan , Devendra Gaikwad, Yeshu W Surekha , Abhay Chavan, Mrunal Kulkarni, Pranjali Kanzarkar, Chandrakant Raut.

Movie: Baban (2018)
Music: Onkarswaroop
Lyrics: Suhas Munde
Singers: Onkarswaroop, Anwessha
Music on: Chitraksha Films

Godhi Madhachi Song Lyrics

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

गोडी मधाची चाखली
मिटले नयन सरला उजेड
घेतली कवेत लाडकी
माझी सुगरण माझी सुगरण
तिला सजवील तिला भिजवील
रान फुलाची आरास दिलिया आंदन
सपान भुर्र झालं
लाजून चुर्र झालं
रातीचा दिसं केला दिसात न्हाली रात.

भाळी कुकाच गोंदण
मिटलं व्हटान फुलला मोहोर
ghalghaघातली सजनानी साद ही
माझी सुगरण माझी सुगरण
मला लाजवील मला भिजवील
रान फुलाची आरास आलया चांदण
सपान भुर्र झालं
लाजून चुर्र झालं
रातीचा दिस केला दिसात न्हाली रात.

रूतलया अंग झालीय दंग
फिरली नजर खुल्या रानात
आभाळाने छत हे धरलया मिठीत
झाकलया यौवन पाण्यात
दिलाया सबुत बांधीन खोपा
झाडाला झोका
धीरा धीरानं चढवीन
रूप नवाळ न्हाऊन
तुला आभाळी फिरवीन
तिला सजवील तिला भिजवील
रान फुलाची आरास दिलिया आंदन
सपान भुर्र झालं
लाजून चुर्र झालं
रातीचा दिसं केला दिसात न्हाली रात

close