माझं आभाळ तुला घे Majha Aabhal Tula Ghe Lyrics | Tingya

माझं आभाळ तुला घे Majha Aabhal Tula Ghe Lyrics from Tingya Marathi Movie.

Movie: Tingya
Lyrics: Prakash Holkar
Music: Rohit Nagbhide
Singer: Bala Shinde

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

Majha Aabhal Tula Ghe Lyrics

Join Our Telegram Channel Lyricskatta for Instant Updates

माझं आभाळ तुला घे तुझं आभाळ मला
आठवाच्या पारूंबीला बांधू एक झूला

माझा झूला तुला घे तूझा झूला मला
वारयावर पसरला मखमलीचा शेला

माझा शेला तुला घे तूझा शेला मला
माझं आभाळ तुला घे तुझं आभाळ मला

close