मला हे दत्तगुरु दिसले Mala He Dattaguru Disle Lyrics

मला हे दत्तगुरु दिसले Mala He Dattaguru Disle Lyrics

ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले
मला हे दत्तगुरु दिसले

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

माय उभी ही गाय होऊनी, पुढे वासरू पाहे वळुनी
कृतज्ञतेचे श्वान विचारी, पायावर झुकले

चरण शुभंकर फिरता तुमचे, मंदिर बनले उभ्या घराचे
घुमटा मधुनी हृदयपाखरू स्वानंदे फिरले

तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया
तुमच्या हाती माझ्याभवती औदुंबर वसले

close