Mala Sanga Sukh Mhanaje Lyrics | Mumbai Pune Mumbai 2 |

 Mala Sanga Sukh Mhanaje Lyrics from the movie Mumbai Pune Mumbai 2, Sung by Prashant Damale. Enjoy this song with beautiful lyrics.
 
Song: Mala Sanga Sukh Mhanaje Lyrics
Movie: Mumbai Pune Mumbai 2
Music: Ashok Patki
Lyrics: Shrirang Godbole
Singer: Prashant Damale


Mala Sanga Sukh Mhanaje Lyrics

 
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत,
देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो,
हवय नको ते म्हणणं प्रश्नच नसतो,
आपण फक्त दोन्ही हाथ भरून घ्यायचं नुसतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत,


Mala sanga…
sukh mhanje nakki kay asta
kay punya asala ki te
ghar baslya milta
Mala sanga…
sukh mhanje nakki kay asta
kay punya asala ki te
ghar baslya milta
dev deto tenva
chappar fadun deto
havay nako te
mhanana prashanach nasto
aapan fakta doni haat
bharun khech nusta


Leave a Comment

close