वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि Vaata | Vaata Jaaglelya Lyrics | 9x Jhakaas

Song: Vaata Lyrics
Album: Vaata
Music: Sushant Bapardekar
Lyrics: Vipul Shivalkar
Singer: Keval Walanj
Music on: 9x Jhakaas
Vaata Lyrics in Marathi
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
तु दूर अशी का मी इथे एकटा हा
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
आस तूझी ही लागे जीवाला
येशील केव्हा मन रमवाया ,
ध्यास तूझा हा वेड्या मनाला
घेऊनी जाई तूझीया दिशेला ;
घेता श्वास पुन्हा मी तूझा होउन जाई
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
वाटेवर उभा राहूनी वाट तूझी पाहिली
तू गेलीस दूर पण तूझी आठवण जवळच राहिली
आता तूझा भास देखील देतोय मला त्रास
माझ्या या मनाला हवाय फक्त तूझाच सहवास….
आज मनाला वाटे असे का
गेली जशी तू न परताया ,
पाहता पुन्हा त्या वाटा
शोधे मी पाऊल खुणांना
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
तूझ्यापासून दूर गेल्यावरही
तूझी आठवण प्रत्येक पावलावर जाणवतेय
तू सोबत नसताना प्रत्येक क्षणाची चाहूल
मला त्याच वाटेवर बोलवतेय….

Leave a Comment

close