जागृत होई आत्मयारामा Jagrut Hoi Aatmayarama | Bhupali | Shri Swami Samarth | NityaSeva

Jagrut Hoi Aatamayarama Bhupali

 

जागृत होई आत्मयारामा । अनामा सच्चित सुखघनधामा ।
गुरुःसाक्षात् परब्रह्म अखिल व्यापुनी अरलासी ।। धृ ।।

ओँकारे तुज सत् ओळखती । दीप्तिरूप अससी गायत्री ।
अनंत नारायण यदुपति । जन उध्दरती या नामे ।। १ ।।

जगत् अनादि खेळ सुरू झाला । अहंज्ञान जीवाभ्रम झाला ।
विसरुनी गेला स्व-स्वरूपाला । षड्ररिपुसंगे सुखदुःखी ।। २ ।।

ही अहंनशा अतराया लीना । ज्ञानामृत पाजाया ।
विधि हरिहरा ऐक्य पावुनिया । दत्तात्रेया अवतरशी ।।३।।

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

पाहुनिया दुर्मन दुर्बल जना । कळवळूनि ये प्रेमाचा पान्हा ।
स्वामी समर्थ सदगुरुराणा । माय आम्हा हदयी धरिसी ।। ४ ।।

माये प्रेमेँ जागृत केले । क्षुंधेने लेकरु व्याकुळ झाले ।
पान्हा चोरिसी तुज न भले । भ्रांति दैत विस्मृति नाशी ।। ५ ।।

जागृत होई आत्मयारामा । अनामा सच्चित सुखघनधामा ।
गुरुःसाक्षात् परब्रह्म अखिल व्यापुनी अरलासी ।।

Leave a Comment

close