माझ्या राजा रं Majhya Raja Ra Lyrics from Baghtos Kaay Mujra Kar | Amitraj

Majhya Raja Ra Lyrics from Baghtos Kaay Mujra Kar. Song Composed by Amit Raj and Lyrics by Kshitij Patwardhan, and sung by Adarsh Shinde. Starring Jeetendra Joshi, Aniket Vishwasrao and Akshay Tanksale and Directed by Hemant Dhome.

राजं आलं Raja Aala Lyrics – Pawankhind

Music: Amit Raj
Lyrics: Kshitij Patwardhan
Singer: Adarsh Shinde
Music Label: Everest Talkies

Majhya Raja Ra Lyrics

शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?
ह्या मावळ्यातून मावळून तू कधीच गेला रं!

माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?

श्वास हे गहाण, बदलले किती जन्म मी!
पायाची वहाण, होऊ दे रे एकदा तरी!
डोळे मिटून घेतो, मी तुझ्यापाशी येतो!
डोळे मिटून घेतो, मी तुझ्यापाशी येतो!
मांडी तुझी दे एकदा माझ्या उशाला रं…

माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?
माझ्या शिवबा रं..

Have you read or suggested the above Lyrics to your friends and family? Please let us know in the comments section.

तू दिसतेTu Disate Song Lyrics from Baghtos Kaay Mujra Kar

Tu Disate Song Lyrics from Baghtos Kaay Mujra Kar. Song Composed by Amit Raj and Lyrics by Kshitij Patwardhan, and sung by Harshvardhan Wavare, Kasturi Wavare.
Starring Jeetendra Joshi, Aniket Vishwasrao and Akshay Tanksale and Directed by Hemant Dhome.

ती तलवार Ti Talvaar Lyrics (Powada) from Baghtos Kaay Mujra Kar

Ti Talvaar Lyrics (Powada) from Baghtos Kaay Mujra Kar. Song Composed by Amit Raj and Lyrics by Kshitij Patwardhan, and sung by Adarsh Shinde. Powada song picturized on Shreyas Talapade.
Starring Jeetendra Joshi, Aniket Vishwasrao and Akshay Tanksale Directed by Hemant Dhome.
Music: Amit Raj
Lyrics: Kshitij Patwardhan
Singer: Adarsh Shinde
Music Label: Everest Talkies

Ti Talvaar Lyrics in Marathi

सह्याद्रीच्या कडेकपारी
घुमतो वारा तुझ्या नामाचा
कृष्णा गोदा भीमा तापी
घागर भरती तुझ्या कृपेच्या
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..
आई फिरविते हात कपाळी
सांगे लेकराला तुझीच कथा
वाटे कडे बघ डोळे लागले
सांग भेटशील कधी रे आता
तुझी लेकरे रोज नव्याने
शोधत राहती तुझ्या खुणा
उद्धरून तू टाक आम्हाला
जन्माला तू ये रे पुन्हा
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..
पुन्हा तुझा आवाज ऐकण्या
पंच प्राण हे येतील का रे
डोळ्यांची हि निरांजने रे
औक्षण करती डोळे भरुनी
लक्ष टोपडी शिवली जातील
जर जर जर जर
माया भरल्या साड्यामधुनी
लाख कड्यांना आकार येईल
पोलादाच्या खांबामधुनी

पायी वाळा तुला घालतील
आगीतून दावून सुलाखुनी
तीट लावण्या काजळ देईल
रयत हि अंधाराची घेऊन

असा हवा जी, बाल शिवाजी
मुलखाचा होईल कणा
उद्धरून तू टाक आम्हाला
जन्माला तू ये रे पुन्हा
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..

पाठीशी असतील मावळे
अंगावर घेशील वादळे
कधी गडावर कधी खिंडीतून
शौर्याचे मग रोज सोहळे
तुटलेल्या साऱ्या सांध्यांना
पुन्हा एकदा जोडशील तू
अरे लाख असुदे अफजल आता
वाघ नखाविना फाडशील तू
पण कारस्थान शिजतील
डाव आखले जातील
तुला पाडण्या सारे शत्रू एकवटतील

संकटाचे वादळ येईल
आभाळाचा अग्नी होईल
डोळ्या देखत तांडव सारे
तू एकटा कसे रोखशील
धावून येई मग ती शक्ती
जिच्यावरी अखंड भक्ती
उघडून दिव्यत्वाचे दार
आई भवानी घे अवतार
घे अवतार, घे अवतार
आई भवानी घे अवतार
हात पसरतो आई भवानी
बळ द्यावे अपरंपार
शिवबा लढतो प्राणपणाने
हाती देई ती तलवार
ती दुमदुमणारा एक हुंकार
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
ती वज्राची रे लख्ख किनार
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
ती चैतन्याचा साक्षात्कार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार

Ti Talvaar Lyrics Video

बघतोस काय मुजरा कर The Promise – Baghtos Kaay Mujra Kar Lyrics | Amit Raj

Baghtos Kaay Mujra Kar Lyrics from Baghtos Kaay Mujra Kar. Song Composed by Amit Raj and Lyrics by Kshitij Patwardhan, and sung by Siddharth Mahadevan.
Starring Jeetendra Joshi, Aniket Vishwasrao and Akshay Tanksale Directed by Hemant Dhome.

Music: Amit Raj
Lyrics: Kshitij Patwardhan
Singer: Siddharth Mahadevan
Music Label: Everest Talkies

Baghtos Kaay Mujra Kar Lyrics

 

तुझ्या किर्तीच कथन
आम्ही पुसलं कव्हाच
तुझ्या गडाचे दगड
कधी येऊन तू वाच
कसे विसरतो रे आम्ही
आम्हा साऱ्यांचा तू बाप
मनामधी नाही भाव
तरी पुजतो रे तुलाच
घडू दे नवी हि कथा आता राजा
रचू दे नवा इतिहास
तुझ्या गडांची हि व्यथा आता राजा
कळू दे साऱ्या जगास
ताठ होती माना
उंच होतील नजरा
या रयतेच्या राजाला
मानाचा मुजरा
बघतोस काय मुजरा कर
बघतोस काय मुजरा कर

तुझ्या मातीचा आदर
माझ्या मातीत फुलू दे
मला तुझ्यातच राजा
तुला माझ्यात रुजूदे
तुझ्या नजरेची ज्वाला
पेटूदे माझ्या मनात
हीच रयत करील
तुझ्या गडाची राखण

Baghtos Kaay Mujra Kar Lyrics

Tujhya kirtichya kathana
Amhi pusale kavach
Tujhya gadache dagad
Kadhi yeun tu vaach
Kase visarto re amhi
Amha saryancha tu baap
Mana madhi nahi bhaav
Tari pujato re tulach
Ghadu de navi hi katha aata raja
Rachu de nava itihaas
Tujhya gadanchi hi vyatha aata raja
Kalu de sarya jagas
Taath hoti maana
Unch hotil najara
Hya raytechya Rajala
Manacha Mujara
Baghtos kay mujra kar
Baghtos kay mujra kar
Tujhya maticha aadar
Majhya matit phulu de
Mala tujhyatach raaja
Tula majhyat rujude
Tujhya najarechi jwala
Petude majhya manaat
Hich rayat karil
Tujhya Gadachi Rakhan
Ghadu de navi hi katha aata raja
Rachu de nava itihaas
Tujhya gadanchi hi vyatha aata raja
Kalu de sarya jagas

Baghtos Kaay Mujra Kar Lyrics

 

close