घागर घुमू दे Mangala Gaur Song Lyrics from Khulta Kali Khulena TV Serial

TV Serial: Khulta Kali Khulena
Music: Samir Saptiskar
Lyics: Abhishek Khankar
Singer: Padma Iyer, Aarti Shenai, Avantika Pande, Arohi Mhatre, Shraddha Hode
Music on: Zee Marathi

Ghagar ghumu de ghumu de
Rama paava vaaju de
Nachata yeina angan wakade
Gosht sangate chotushi baai chotushi
Gharaat navari potushi baai potushi

 

मंगळागौर गाणी Mangalagaur Songs in Marathi

मंगळागौर गाणी Mangalagaur Songs in Marathi. Enjoy the Mangalagaur Khelachi songs in Marathi Font.

मंगळागौर गाणी Mangalagaur Songs

 

पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा Pori Pinga ga Lyrics
नाच ग घुमा, कशी मी नाचू ? Nach ga Ghuma Lyrics
आंबा पिकतो रस गळतो Aamba Pikato Ras Galato Lyrics
एक लिंबू झेलू बाई Ek Limbu Zelu Baai Lyrics

पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा Pori Pinga ga Lyrics

 

पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा !
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, रात जागवली पोरी पिंगा !

फेटा बांधल्याला भाऊ माझा ग जावई तुझा ग पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, झोप चाळिवली पोरी पिंगा !

शालू नेसल्याली भैन माझी ग सून तुझी ग पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, मागं घालिवली पोरी पिंगा !

भाऊ माझा ग, तो ब राजा ग, अग जा जा ग पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, मला बोलिवली पोरी पिंगा !

तुझ्या भावाचं डोळं चकणं ग, रूप हेकणं ग पोरी पिंगा
भैन माझी ग लेक इंद्राची कोर चंद्राची पोरी पिंगा !

तुझ्या भैनीचं नाक नकटं ग त्वांड चपटं ग पोरी पिंगा
माझ्या भावाचा भारी दरारा पळती थरारा सारे पिंगा !

भाऊ तुझा ग भितो झुरळाला, काळ्या उंदराला पोरी पिंगा
भैन माझी ग जशी कोकिळा गाते मंजुळा पोरी पिंगा !

तुझ्या भैनीचं काय नरडं ग कावळं वरडं ग पोरी पिंगा
अशा भैनीला कोण आणणार कशी नांदणार पोरी पिंगा !

भैन माझी ग जाई बावरून घेई सावरून पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवलं, लुगडं नेशिवलं पोरी पिंगा !

नाच ग घुमा, कशी मी नाचू ? Nach ga Ghuma Lyrics

 

नाच ग घुमा, कशी मी नाचू ?
ह्या गावचा, त्या गावचा सोनार नाही आला
जोडवी न्हाई मला कशी मी नाचू ?
नाच ग घुमा !

ह्या गावचा, त्या गावचा शिंपी न्हाई आला
चोळी न्हाई मला कशी मी नाचू ?
नाच ग घुमा !

ह्या गावचा, त्या गावचा कासार न्हाई आला
बांगडी न्हाई मला कशी मी नाचू ?
नाच ग घुमा !

फू बाई फू फुगडी चमचम्‌ करतीया बुगडी !
पाट बाई पाट चंदनाचा पाट
पतीदेव बघत्यात माडीवर वाट

बारा घरच्या बायका एक जागी मिळू या
चला झिम्मा खेळू या ग चला झिम्मा खेळू या !
लेक बोलते लाडकी घरी गोकूळ साजणी
वसुदेव देवकीचा कान्हा खेळतो अंगणी
बाळ नवसाचा माझा त्याची दृष्ट काढू या
चला झिम्मा खेळू या ग चला झिम्मा खेळू या !

घुमु दे घागर घुमु दे खेळात जीव ह्यो रमु दे
गडनी घागर फुकतीया, मागं नि म्होरं झुकतीया
नाचून बाई माझी दमू दे, खेळात जीव ह्यो रमू दे
घुमु दे घागर घुमु दे !

आंबा पिकतो रस गळतो Aamba Pikato Ras Galato Lyrics

 

आंबा पिकतो रस गळतो
कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो.
झिम पोरी झिम कपाळाचा भीम
भीम गेला फुटून पोरी आल्या उठून

सरसर गोविंदा येतो.
मजवरी गुलाल फेकीतो
या या झिम्मा खेळाया
आमच्या वेण्या घालाया.
एक वेणी मोकळी
सोनाराची साखळी.
घडव घढव रे सोनारा.
माणिकमोत्यांचा लोणारा.
लोणाराशी काढ त्या
आम्ही बहिणी लाडक्या.

एक लिंबू झेलू बाई Ek Limbu Zelu Baai Lyrics

 

एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंब झेलू
दोन लिंब झेलू बाई तीन लिंब झेलू
तीन लिंब झेलू बाई चार लिंब झेलू
चार लिंब झेलू बाई पाच लिंब झेलू

पाचा लिंबाचा पानोठा
माळ घालू हनुमंता
हनुमंताची निळी घोडी
येता जाता कमळे तोडी

कमळाच्या पाठीमागे लागली राणी
अग अग राणी इथे कुठे पाणी
पाणी नव्हे यमुना जमुना
यमुना जमुनाची बारीक वाळू
तेथे खेळे चिल्लार बाळू
चिल्लार बाळाला भूक लागली
निज रे निजरे चिलार बाळा
मी तर जाते सोनार वाडा

सोनार दादा सोनार दादा
गौरीचे मोती झाले का नाही
गौरीच्या घरी तांब्याच्या चुली

भोजन घातले आवळीखाली
उष्ट्या पत्रावळी चिंचेखाली
पान सुपारी उद्या दुपारी

नटली चैत्राची नवलाई – Natali Chaitrachi Navlaai Lyrics

Natali Chaitrachi Navlaai Lyrics from Pahili Mangalaguar Marathi Movie.

Movie: Pahili Mangalaguar
Music: Dada Chandekar
Lyrics: Baburao Gokhale
Singers: Lata Mangeshkar, Snehprabha Pradhan
Music on: Saregama Marathi

नटली चैत्राची नवलाई – Natali Chaitrachi Navlaai Lyrics

नटली चैत्राची नवलाई
घालू सडा अंगणी चल ताई
सकाळ आली बाई

त्यावर काढू चल रांगोळी
ठिपके देऊ आळीपाळी

घेईन गरगर गिरक्या ताई
मी तर भवरी बाई

पूजिन तुलसीवृंदावन मी
मागीन वर लवलाही

 

मंगळागौर / Mangala Gaur Songs 

close