अग्गोबाई ढग्गोबाई Aggobai Dhaggobai Lyrics

Music: Saleel Kulkarni
Lyrics: Sandeep Khare
Singer(s): Saleel Kulkarni, Sandeep Khare
Music on:

अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी ना थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

वारा वारा गरागरा सो सो सुम
ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम ढुम ढुम
वीजबाई अशी काही तोऱ्यामधी खडी
आकाशच्या पाठीवर चम चम छडी

खोल खोल जमिनीचे उघडून दार
बुडबुडे बेडकाची बडबड फार
डुंबायला डबक्याचा करूया तलाव
साबू बिबू नको थोडा चिखल लगावं

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

Aggobai Daggobai lagali kal
dhagala unhachi kevdhi zal
thodi na thodki lagli far
dongrachya dolyat panyachi dhar

Vara Vara garagara so so sum
dholya dholya dhagat dhum dhum dhum
vijbai ashi kahi toryamadhe khadi
akashachya pathivar cham cham chadi

khol khol jaminiche ughadun dae
bud bud bedkachi badbad far
dumbayla dabkyacha karuya talav
sabu bibu nako thoda chikhal lagav

close