आयुष्यावर बोलू काही ! Aayushyavar Bolu Kahi Lyrics

Album: Aayushyavar Bolu Kahi
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Singer(s): Saleel Kulkarni

Aayushyavar Bolu Kahi Lyrics

जरा चुकीचे, जरा बरोबर बोलू काही !
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू
भिडले नाहीत डोळे तोवर बोलू काही

तुफान पाहुन तीरावर कुजबुजल्या होड्या
पाठ फिरू दे त्याची नंतर बोलू काही

हवेहवेसे दुःख तुला जर हवेच आहे
नकोनकोसे हळवे कातर बोलू काही

उद्या-उद्याची किती काळजी बघ रांगेतुन
परवा आहे उद्याच नंतर बोलू काही

शब्द असू दे हातामध्ये काठी म्हणुनी
वाट आंधळी प्रवास खडतर बोलू काही

अताशा असे हे मला काय होते? Atasha Ase he Mala Kaay Hote Lyrics

Album: Aayushyavar Bolu Kahi
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Singer(s): Saleel Kulkarni

Atasha Ase he Mala Kaay Hote Lyrics

अताशा असे हे मला काय होते?
कुण्या काळचे पाणी डोळ्यात येते
बरा बोलता बोलता स्तब्ध होतो
कशी शांतता शून्य शब्दांत येते

कधी दाटू येता पसारा घनांचा
कसा सावळा रंग होतो मनाचा
असे हालते आत हळुवार काही
जसा स्पर्श पाण्यावरी चांदण्याचा

असा ऐकू येतो क्षणांचा इशारा
क्षणी व्यर्थ होतो दिशांचा पसारा
नभातून ज्या रोज जातो बुडोनी
नभाशीच त्या मागू जातो किनारा

न अंदाज कुठले, न अवधान काही
कुठे जायचे यायचे भान नाही
जसा गंध निघतो हवेच्या प्रवासा
न कुठले नकाशे, न अनुमान काही

कशी ही अवस्था कुणाला कळावे?
कुणाला पुसावे? कुणी उत्तरावे?
किती खोल जातो तरी तोल जातो
असा तोल जाता कुणी सावरावे?

अजून उजाडत नाही ग.. Ajun Ujadat Nahi Ga Lyrics

Album: Saang Sakhya Re
Music: Saleel Kulkarni
Lyrics: Sandeep Khare
Singer(s): Saleel Kulkarni

Ajun Ujadat Nahi Ga Lyrics

अजून उजाडत नाही ग..

दशकांमागुन सरली दशके
अन् शतकांच्या गाथा ग
ना वाटांचा मोह सुटे वा
ना मोहाच्या वाटा ग
पथ चकव्याचा गोल, सरळ वा- कुणास उमगत नाही ग
प्रवास कसला? फरफट अवघी ! पान जळातून वाही ग..
अजून उजाडत नाही ग..

कधी वाटते ‘दिवस’ ‘रात्र’ हे
नसते काही असले ग
त्यांच्यालेखी रात्र सदाची
ज्यांचे डोळे मिटले ग
स्पर्श आंधळे, गंध आंधळे, भवताली वनराई ग
तमातली भेसूर शांतता ! कानी कूजन नाही ग..
अजून उजाडत नाही ग !

एकच पळभर एखादी कळ
अशी सणाणून जाते ग
क्षणात विरती अवघे पडदे
लख्ख काही चमचमते ग
ती कळ सरते, हुरहुर उरते अन् पिकण्याची घाई ग
वरवर सारे शिंपण, काही आतुन उमलत नाही ग..
अजून उजाडत नाहीफ़ ग..

अग्गोबाई ढग्गोबाई Aggobai Dhaggobai Lyrics

Music: Saleel Kulkarni
Lyrics: Sandeep Khare
Singer(s): Saleel Kulkarni, Sandeep Khare
Music on:

अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी ना थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

वारा वारा गरागरा सो सो सुम
ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम ढुम ढुम
वीजबाई अशी काही तोऱ्यामधी खडी
आकाशच्या पाठीवर चम चम छडी

खोल खोल जमिनीचे उघडून दार
बुडबुडे बेडकाची बडबड फार
डुंबायला डबक्याचा करूया तलाव
साबू बिबू नको थोडा चिखल लगावं

Aggobai Daggobai lagali kal
dhagala unhachi kevdhi zal
thodi na thodki lagli far
dongrachya dolyat panyachi dhar

Vara Vara garagara so so sum
dholya dholya dhagat dhum dhum dhum
vijbai ashi kahi toryamadhe khadi
akashachya pathivar cham cham chadi

khol khol jaminiche ughadun dae
bud bud bedkachi badbad far
dumbayla dabkyacha karuya talav
sabu bibu nako thoda chikhal lagav

जीव होतो कासावीस Jiv Hoto Kasavis Lyrics – PAANGHARUN – Anand Bhate

Jiv Hoto Kasavis Lyrics from Pangharun Marathi Movie. Starring Gauri Ingwale, Amol Bawdekar, Rohit Phalke, Pravin Tarde & Prabhakar More.

Movie: Pangharun | पांघरूण
Music: Dr. Saleel Kulkarni
Lyrics: Sant Tukaram
Singer: Anand Bhate
Music on: Zee Music Marathi

Jiv Hoto Kasavis Lyrics

काय करू जीव होतो कासावीस ।
कोंडलिये दिसे गमेचिना ।। 1 ।।

पडिले हें दिसे ब्रह्माण्डचि ओस ।
दाटोनि उछवास राहातसे ।। 2 ।।

तुका म्हणे अगा सर्व जाणतिया ।
विश्वम्भरे काया निववावी ।। 3 ।।

Kay Karu Jeev Hoto Kasavis Lyrics

Kay Karu Jiv Hoto Kasavis |
Kondiyele Dise Gamechina ||1||

Padile He Dise Bramhandchi Oas |
Datoni Uchhvaas Rahaatase ||2||

Tuka Mhane Aga Sarv Jantiya |
Vishwambhare Kaaya Nivavavi ||3||

पांघरून Panghrun all songs lyrics

close