माझी आई अक्कलकोटी Majhi Aai Akkalkoti Lyrics

माझी आई अक्कलकोटी

माझी आई अक्कलकोटी
भिवू नका ती आहे पाठी llधृ ll

जिचे आजानुबाहू रुप
ती पूर्ण ब्रम्हस्वरुप
तिच्या चरणी लागे सुख l
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

गाणगापुरी घे विसावा
आली अक्कलकोटी गावा
मनी संदेह तो नसावा
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

आदिमाया शक्ती आई
तिच्या पाठीमागे गाई
ती वटवृक्षा ठायी l
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

जिच्या चरणी ज्यांचा भाव
तो रंक असो वा राव
तेथे राहे हो दृढभाव
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

close