नदी सागरा मिळता Nadi Sagara Milata | Ga Di Madgulkar

नदी सागरा मिळता, पुन्हा येइना बाहेर
अशी शहाण्यांची म्हण, नाही नदीला माहेर

काय सांगू रे बापारे, तुम्ही आंधळ्यांचे चेले
नदी माहेराशी जाते, म्हणुनची जग चाले

सारे जीवन नदीचे, घेतो पोटात सागर
तरी तीला आठवतो, जन्म दिलेला डोंगर

Join Our WhatsApp Channel to get the Realtime updates. - Join Now

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

डोंगराच्या मायेसाठी, रुप वाफ़ेचे घेऊन
नदी तरंगत जाते, पंख वाऱ्याचे लेऊन

पुन्हा होऊन लेकरु, नदी वाजवते वाळा
पान्हा फुटतो डोंगरा, तेव्हा येतो पावसाळा.

– ग. दि. माडगूळकर

Leave a Comment

close