अबीर गुलाल उधळीत रंग Abeer Gulaal Udhalit Rang | Sant Chokhamela

अबीर गुलाल उधळीत रंग ।
नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग ॥१॥

उंबरठ्यासी कैसे शिवू? आह्मी जाती हीन ।
रूप तुझे कैसे पाहूं? त्यात आह्मी दीन ।
पायरीशी होऊ दंग गावूनी अभंग ॥२॥

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

वाळवंटी गावू आह्मी वाळवंटी नाचू ।
चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ ।
विठ्ठलाचे नाम घेऊ होउनी निःसंग ॥३॥

आषाढी-कार्तिकी भक्तजन येती ।
पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती ।
चोखा ह्मणे नाम घेता भक्त होती दंग ॥४॥

– संत चोखामेळा

close