अत्तराचा फाया Attaracha Faya Song Lyrics Video – Luckdown Be Positive

अत्तराचा फाया Attaracha Faya Song Lyrics

सिंहकटी लावण्यखणी
अप्सरा जणु स्वर्गाची
एकदा चाखा ही सुरा
होऊ दे नशा नयनांची

होऽऽ होऽऽ होऽऽ मखमली अंग
मखमली अंग
मलमली रुपेरी काया
त्यावरी चढविला साज
आणला खास तुमच्यासाठी राया
एकदा हुंगुन बघा ना राया
हा अत्तराचा फाया
अत्तराचा फाया
हा अत्तराचा फाया
अत्तराचा फाया

एकदा हुंगुन बघा ना राया
हा अत्तराचा फाया… अत्तराचा फाया…
अत्तराचा फाया… अत्तराचा फाया…

चार दिसाची जिंदगानी
राती बी चार येनार
राती बी चार येनार
चला जागवू रात साजना
रासलीला रंगनार
अशी रासलीला रंगनार

माझ्या रंगात रंगा
हु दे रातभर दंगा
करु नाद खुळा असला बी
लुटा इष्काचा बहर, माझी ज्वानी ही कहर
हुदे घायाळ नजर शराबी

ह्या लावण्याच्या धुंदीवाचून
जलमच तुमचा वाया

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

हाय… एकदा हुंगुन बघाना ना राया
हा अत्तराचा फाया
अत्तराचा फाया
हा अत्तराचा फाया
अत्तराचा फाया

एकदा हुंगुन बघाना ना राया
हा अत्तराचा फाया अत्तराचा फाया
अत्तराचा फाया अत्तराचा फाया

Attaracha Faya Song Credits:

Music Compose : Avinash Vishwajeet
Singer: Maithili Panse Joshi
Lyrics: Ravindra Mathadhikari

close