गणपती आरती संग्रह Ganpati Aarti Sangrah – Ganesh Chaturthi 2020


Ganpati Aarti Sangrah

 

Prathana:

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ |
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ||

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे | तुझीच सेवा करू काय जाणे ||
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी | मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी ||

close