Ghadge and Soon Title Song Lyrics | Colors Marathi

Ghadge and Soon Lyrics is upcoming Musical TV Show on Colors Marathi. Starring Chinmay Udgirkar, Amruta Prabhune, Richa Agnihotri and Sukanya Mone.
Music: Chaitanya Aadkar
Lyrics: Ashwini Shende
Singer: Savaniee Ravindra
Music on: Colors Marathi
Starcast: Chinmay Udgirkar, Amruta Prabhune, Richa Agnihotri, Sukanya Mone, Mahesh Joshi, Manjusha Godse, Mayuri Kapadane
Director: Chandrakant Lata Gaikwad
Producers: Jitendra Gupta, Mahesh Tagde
Channel: Colors Marathi
Telecast Time: 8:30 PM (Mon-Sat)

Ghadge and Soon Title Song Lyrics

Aga Aga Sunbaai
Kai mhanata saasubai
juna tech son khar
navyachi ga navlai
Navi naati riti bhati
ghena jara samjun
kujbuj kurkur
jara jara visrun
parparenchi vaat hi
Gheshil na parkhun
havet ya mislun ja
naati hi japun
Badlanchi survaat hi
vhavi gharapasun
Juna navi jodun ghei
Ghadagyanchi hi soon

Ghadge and Soon Photo Gallery:

Ghadge and Suun Song Video

close