खुळाच झालो गं Khulach Zalo ga Song Lyrics – Nitish Chavan, Shivani Baokar

Presenting Marathi love song Khulach zalo ga song lyrics by Aishwarya Malgave. Starring Nitish Chavan and Shivani Borkar.

Music by Aishwarya Malgave
Lyricists: Sanjay Navgire
Music Director & Singer: Aishwarya Malgave
Music on: Everest Marathi

Khulach Zalo ga Song Lyrics:

खुळाच झालो गं..

आज उठं उरामंदी, कुठली ही लाट रं ?
जणू जीव जडला तुझं पडलं सपानं !

धाकधूक जरा थोडी, उलघाल खुळी येडी;
भेटायाची गोडी अशी, लागली जीवा.

काय कुणा सांगू कसं ? येड्यावानी भास तुझं;
टकुऱ्यात भिन्लं असं…
खुळाच झालो गं..

सुदभान हरलोया मी, पापनी लवत न्हाई.
तहानली नजर माझी, तुला बघण्यापायी.
इपरीत घडलं कसं ? कुणी मंतरलं जसं !
आपसूक मनाची या, तार छेडली.

धडधड काळजात, जीव लागं ना कशात.
जागतोया रातंदिसं…
खुळाच झालो गं..

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

नादावला जीव असा, वाट लागली
चांद आन चांदनी, झाली ग जुनी
तुझ्या पुढं फिकी सुनी, अप्सरा परी.

असा तुझा झाला जीव, कधी कसा कुणा ठावं ?
नावं तुझ्या केलं जीनं…
नावं तुझ्या केलं जीनं…

खुळाच झालो गं..

close