कोकणची चेडवा – Kokanchi Chedva Lyrics | New Song of Vaishali Samant

कोकणची चेडवा – Kokanchi Chedva Lyrics: The song composed by Avadhoot Gupte and Lyrics penned by Chandrashekhar Saanekar. Kokan chi Chedva Song beautifully Sung by Vaishali Samant. Enjoy the beautiful nature of kokan with lyrics and video.

Music: Avadhoot Gupte
Lyrics: Chandrashekhar Sanekar
Singer: Vaishali Samant
Music on: Sagarika Music

कोकणची चेडवा – Kokanchi Chedva Lyrics

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं
रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

लाल माझे हे गाल, लाल मातीपरी
माझे डोळे जणू खोल हिरवी दरी
लाल माझे हे गाल, लाल मातीपरी
माझे डोळे जणू खोल हिरवी दरी

ओठ माझे गुलाबी रं तांबे, सजणा
चाल माझी पाहून भाण थांबे, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

काय सांगू तुला? काय वाटे मला
झावळ्यांसारख्या माझ्या खाणा-खुणा
काय सांगू तुला? काय वाटे मला
झावळ्यांसारख्या माझ्या खाणा-खुणा

पाखरांची जशी मी भरारी, सजणा
एक होडी तुझ्या मी किनारी, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

कोकणची चेडवा – Kokanchi Chedva Lyrics Video

close