मन मंदिरा… तेजाने… Man Mandira Tejaane Lyrics | Katyar Kaljat Ghusali | Shankar Mahadevan, Shivam Mahadevan

Man Mandira Tejaane Lyrics from Katyar Kaljat Ghusali by Subodh Bhave. Composed by Shankar-Ehsan-Loy, Lyrics penned by Mandar Cholkar, and sung by Shankar Mahadevan. Enjoy the epic music on Zee music marathi.
Music by: Shankar-Ehsan-Loy
Lyrics by: Mandar Cholkar
Singer(s): Shankar Mahadevan
Music on: Zee Music Marathi

Man Mandira Tejaane Lyrics in Marathi

मन मंदिरा… तेजाने…
ओहो हो मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
संवेदना… संवेदना संवादे सहवेदना जपताना
मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
मन मंदिरा…
तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी (२)
स्वयंप्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा
भर पंखातून स्वप्न उद्याचे (२)
झेप घे रे पाखरा
उजळून घेई साधका
मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
मन मंदिरा…
मन मंदिरा…
मन मंदिरा…
नी नी नी सासासा नी नी नी सासासा
नीनी सासा रेरेसासा नी धप
मपप मपप मपप मपप मपनीधप मगरेमगरेसानीसा
नी़नी़सासा रेरेसासा नी़नी़सासा रेरेसासा…
मपपम पनीधप मपपम पनीधप…
पनीसा रेरेरे…
पनीसा मगरे…
रेगरेगरेसा धनीधनीधप रेगरेगरेसा…
नीसारेरेसानीसा रेमगरेसा नीसारेमपनीसा पनीसा पनीसा रेरेरे रेरेरेरेरे
रेगरेगरेसासानी नीनीमपनीनी सासासा नीसासा रे
नीरे नीमम रेगग सारेरेनीसासा सारेसानी
रे़रे़रे़रे़ रेरेमगरे सारेसानी पमगरे
मपनीसासासा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा …
आ…
आ…
आ…
Man Mandira Tejaane Lyrics
Man mandiraa tejaane
man mandiraa tejaane
ujalun ghei saadhakaa
sanwedanaa, sanwedanaa
sanwaade sahawedanaa japataanaa
man mndiraa tejaane
ujalun ghei saadhakaa
talahaataachyaa reshaanni
sahaj sukhaa kaa bhogi kuni
swaynprakaashi tu taaraa,
chaitanyaachaa gaabhaaraa
bhar pnkhaatun swapn udyaache,
jhep ghe re paakharaa
ujalun ghei saadhakaa

Leave a Comment

close