Shantabai Shantabai Lyrics शांताबाई शांताबाई Sanjay Londhe

Shantabai Shantabai Lyrics is famous marathi DJ song from Sumeet Music. Song Composed, Sung and Written by Sanjay Londhe.

Song- Shantabai Shantabai
Album- Shantabai DJ Dhamaal Lokgeete
Music- Sanjay Londhe
Lyrics- Sanjay Londhe
Singer- Sanjay Londhe
Music on– Sumeet Music

Shantabai Shantabai Lyrics

“शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई
रूपाची दिसती छान,
लाखात छान, नजरेचा बाण,
तिरकमाण मारीती चकरा तुझा ग नखरा,
इकडुन तिकडं मारीती चकरा,
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा
शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई

 

तेरा ये जलवा, माहीमचा हलवा,
जिवाचा कालवा,मनाला भूलवा,
मामाला बाेलवा,
“कालवा-हलवा, कालवा-हलवा, कालवा-हलवा”
शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई

 

अटक मटक चवळी चटक,
लटक मटक वा-यानं उडती केस झटक,
“लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक”
शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई

 

खटापटा हीचा नटापटा,
आहाे पटापटा कसा झटापटा,
जीव लटापटा आहाे लटापटा,
हीचा नटापटा बघा पटापटा,
“कसा-नटापटा, कसा लटापटा,
कसा-नटापटा, कसा लटापटा”
शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई “

 

गिरकी घेतीया गरा गरा,
पदर उडताेय भरा भरा,
हिराेनी दिसती जरा जरा,
तरर रारी रराररा,
शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई

 

 

 

6 thoughts on “Shantabai Shantabai Lyrics शांताबाई शांताबाई Sanjay Londhe”

Leave a Comment

close