Tu Hi Re (2015) | Haldi Song Lyrics | Gulabachi kali Lyrics

Movie: Tu Hi Re

Music: Amit Raj

Lyrics: Guru Thakur

Singer: Urmila Dhangar, Vaishali Samant and Amit Raj
Music On: Video Palace 

गुलाबाची कली बघा हलदीनं माखली 

आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली 
नटून थटून लाजते जनू चांदनी 
नटून थटून लाजते जनू चांदनी 
गुलाबाची कली बघा हलदीनं माखली 
आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली… 
कुणासाठी कुठे, कशी, कधी कधी कळेना 
कुणासाठी कुठे, कशी, कधी कधी कळेना
कुण हळुवार गाठ रेशमाची बांधतो 
कुण हलकेच तार काळजाची छेडतो 
कधीकधी कधीकधी,कधीकधी देतो कुणी नजरेचा इशारा 
कुणी हरपून देह भान त्यात गुंतातो 
कुणी हरपून देह भान त्यात गुंतातो
गुलाबाची कली बघा हलदीनं माखली 
आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली…
चढते भिडते जादू नजरेची अशी 
चढते भिडते जादू नजरेची अशी 
नकळत वेड बावऱ्या जीवाला लावते 
मन विसरून वाट सैरवैर धावते


अरे गुलाबाची कली कशी हलदीनं माखली 
आली आली लाली लाली उतू उतू चालली… 
 

कुणासाठी कुठे, कशी, कधी कधी कळेना 
कुण हळुवार गाठ रेशमाची बांधतो 
कधीकधी कधीकधी,कधीकधी देतो कुणी नजरेचा इशारा 
कुणी हरपून देह भान त्यात गुंतातो 
गुलाबाची कली बघा हलदीनं माखली 
आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली 
नटून थटून लाजते जनू चांदनी 
नटून थटून लाजते जनू चांदनी 
गुलाबाची कली बघा हलदीनं माखली 
आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली… 

Leave a Comment

close