तुकडे-तुकडे व्हतील गं Tukade Tukade Song Lyrics Video – Ek Number Super

तुकडे-तुकडे व्हतील गं Tukade Tukade Song Lyrics Video

ए पोरी तुजा नाद लय भयान,
नगं लावू, नगं लावू…

तुजा नाद नगं लावू जीवाला,
हाल-हाल व्हतील गं,
नगं काजळ लावू डोळ्याला,
धार-धार व्हतील गं,
मग इकडून तिकडून तुजा वार व्हइल,
काळीज माजं मिनटात ठार व्हइल,
पोरी डोळा नगं मारू मला,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं…

सारे मागं मागं येतील तुज्या,
तू जिकडे-जिकडे, जिकडे-जिकडे जाशील गं,
तू जिकडे-जिकडे, जिकडे-जिकडे जाशील गं,
तू जिकडे-जिकडे, जिकडे-जिकडे जाशील गं
तू जिकडे-जिकडे, जिकडे-जिकडे जाशील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं…

अंतरा – १
पोरा भिऊ नगं ये जवळ,
बग डोळयात माज्या सरळ,
तूच डब्बल तू दिसशील तुला,
रंग इश्काचा सारा उधळ,

नगं नजरेची दारू तुज्या
पाय वाकडे तिकडे वाकडे तिकडे पडतील गं,
पाय वाकडे तिकडे वाकडे तिकडे पडतील गं,
पाय वाकडे तिकडे वाकडे तिकडे पडतील गं,
पाय वाकडे तिकडे वाकडे तिकडे पडतील गं,

पोरी पटवू नगं गरीबाला,
लै लफडे बिपडे लफडे बिपडे व्हतील गं,
लै लफडे बिपडे लफडे बिपडे व्हतील गं,
लै लै लफडे बिपडे लफडे बिपडे व्हतील गं,
लै लफडे बिपडे लफडे बिपडे व्हतील गं,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं,
नगं नगं डोळा नगं मारू मला,
माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं…

Join Our WhatsApp Channel to get the Realtime updates. - Join Now

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

अंतरा – २
पैल्या पिरमाची जादूगरी,
त्यात मी तुजी सपनं परी,
खोटा मजनू जरी माजा तू,
तरी तुजी मी लैला खरी,

नगं तुज्या पिरतीचं धुपाटनं,
माजे कपडे बिपडे कपडे बिपडे फाटतील गं,
माजे कपडे बिपडे कपडे बिपडे फाटतील गं,
माजे कपडे बिपडे कपडे बिपडे फाटतील गं,
माजे कपडे बिपडे कपडे बिपडे फाटतील गं,
आगं नगं डोळा नगं मारू मला…
माजे तुकडे तुकडे तुकडे तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे तुकडे तुकडे तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे तुकडे तुकडे तुकडे व्हतील गं,
माजे तुकडे तुकडे तुकडे तुकडे व्हतील गं…

तुकडे-तुकडे व्हतील गं Tukade Tukade Song Credits:

Singers – Varun Likhate, Mugdha Karhade, Kavita Raam
Music – Varun Likhate
Lyrics – Jai Atre
Music Arranger – Girish Saikia (Studio Strings)
Mix & Master – Bhaskar Sharma (Euphony Studio)
Drums & Percussions – Sachin Bhangre, Aadesh More, Ratnadeep Jamsandekar
Backing Vocals – Umesh Joshi, Vivek Naik, Janardhan Dhatrak, Rahul Chitnis, Vijay Dhuri, Yash Kulkarni
Sound Engineers / Recordists :- Vocals – Bhaskar Sarma (Em Square Studios)
Drums & Percussions – Partho Protim Das (Euphony Studio)

close