Vaata | Vaata Jaaglelya Lyrics | 9x Jhakaas

Song: Vaata Lyrics
Album: Vaata
Music: Sushant Bapardekar
Lyrics: Vipul Shivalkar
Singer: Keval Walanj
Music on: 9x Jhakaas

Vaata Lyrics in Marathi

वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
तु दूर अशी का मी इथे एकटा हा
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि

आस तूझी ही लागे जीवाला
येशील केव्हा मन रमवाया ,

ध्यास तूझा हा वेड्या मनाला
घेऊनी जाई तूझीया दिशेला ;
घेता श्वास पुन्हा मी तूझा होउन जाई
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि

Join Our WhatsApp Channel to get the Realtime updates. - Join Now

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

वाटेवर उभा राहूनी वाट तूझी पाहिली
तू गेलीस दूर पण तूझी आठवण जवळच राहिली
आता तूझा भास देखील देतोय मला त्रास
माझ्या या मनाला हवाय फक्त तूझाच सहवास….

आज मनाला वाटे असे का
गेली जशी तू न परताया ,
पाहता पुन्हा त्या वाटा
शोधे मी पाऊल खुणांना
वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि

तूझ्यापासून दूर गेल्यावरही
तूझी आठवण प्रत्येक पावलावर जाणवतेय
तू सोबत नसताना प्रत्येक क्षणाची चाहूल
मला त्याच वाटेवर बोलवतेय….

Leave a Comment

close