मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali | Bhaktigeet

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali in Sanskrit

 

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन्|
ते हं नाकं महिमान: सचंत
यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने|
नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
स मे कामान्कामकामाय मह्यम्|
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु|
कुबेराय वैश्रवणाय |
महाराजाय नम: ॐ स्वस्ति
साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं
पारमेष्ठ्यं राज्यं
माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी
स्यात्सार्वभौम: सार्वायुष
आंतादापरार्धात्पृथिव्यै
समुद्रपर्यंता या एकराळिति
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुत:
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति


मंत्र पुष्पांजली, Mantra Pushpanjali, arti, arati, bhakti gaane,bhakti song, devotional songs,ganesh songs,free bhakti gaane,bhagti gaane,bhagti songs,bhakti geet,bhakti sangeet,latest bhakti gaane, mata durga bhakti songs, song lyrics lakhbir singh lakha, 50+ aarti lyrics

close