श्रावण महिना Shrawan Mahina Lyrics – Baban Marathi Movie – Anwessha

Shrawan Mahina Lyrics from Baban Marathi Movie by Bhaurao Karhade. Starring Bhausaheb Shinde , Gayatri Jadhav, Shital Chavan , Devendra Gaikwad, Yeshu W Surekha , Abhay Chavan, Mrunal Kulkarni, Pranjali Kanzarkar, Chandrakant Raut.
Movie: Baban (2018)
Music: Harsshit Abhiraj
Lyrics: Dr. Vinayak Pawar
Singers: Anwessha
Music on: Chitraksha Films

जगण्याला पंख फुटले Jaganyala Pankh Phutale Lyrics | Baban Marathi Movie

Jaganyala Pankh Phutale Lyrics from Baban Marathi Movie by Bhaurao Karhade. Starring Bhausaheb Shinde , Gayatri Jadhav, Shital Chavan , Devendra Gaikwad, Yeshu W Surekha , Abhay Chavan, Mrunal Kulkarni, Pranjali Kanzarkar, Chandrakant Raut.
Movie: Baban (2018)
Music: Harsshit Abhiraj
Lyrics: Dr. Vinayak Pawar
Singers: Onkarswaroop, Anwessha
Music on: Chitraksha Films

close