मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali | Shri Swami Samarth | NityaSeva

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali

 

मंत्र पुष्पांजली

पूर्ण ब्रह्मा सनातना विभुवरा निर्गुण सर्वेश्वरा
ओंकाराकारा परात्परा गुरो आम्हा तुझा आसरा l
मूलाधार जगतप्रभू तुझी लीला न जाणे कुणी l
देवा विघ्न हरी आम्हावरि करी, आडो न माया गुणी॥१॥

आनंदकंद विमला ज्ञानस्वरुपा l साक्षी सदैव हृदयस्थ ही मायबापा l
स्वामी समर्थ गुरु तू हरी सर्व तापा l
दावि स्वरूप मज लावूनी ज्ञानदीपा॥२॥

धर्मग्लानि कराल काल कली हा शास्ता नुरे या मही l
तत्वाचा लव मागमूस न दिसे धुंडूनि सत्वातहि l
भक्ता न्याय प्रमत्त दंड करण्या येई विजयदत्त हा
होई लीन अनन्यभावे चरणी वंदी सदा दास हा॥३॥

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

विधीहरिहर हे एकरूपे मिळाले l परमगुरुस्वरूपे देखता नेत्र घाले l
अनुपम तव प्रीती लीन होताती भक्तं l
तव पद झणि देशी धन्य तू एक दत्त॥४॥

परमात्मा पुरूषोत्तमा गुणतिये नारायणा श्रीधरा l
लीलाविग्रही सूत्रधार हृदयी राहुनिया आचरा l
ज्ञाते भाव सरो सदैव विसरो हा जीव तो दुसरा l
अर्पितसे सुमनांजली तव पदा प्रेमे जगतगुरुवरा॥५॥

ब्रह्मा इंद्र सुरासुर प्रतिदिनी प्रार्थित तुझिया पदा l
ओंकारस्वरूपा तू वेद जननी दुरवी न आम्हा कदा l
भावे ज्या भजता भिउनि पळती दैन्यादि सर्वापदा l
गायत्री सुमने नमू करी कृपा आम्हावरी सर्वदा॥६॥

Leave a Comment

close