श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार Shri Swami Samarth Maharaj Jaijaikar | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार Shri Swami Samarth Maharaj Jaijaikar

 

ll श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार ll

ॐ श्री सद्गुरु अक्कलकोटनिवासी राजाधिराज
योगिराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय l
अनंतकोटि ब्रम्हांडनायक, भक्तवत्सल, भक्ताभिमानी
श्रीपाद श्रीवल्लभ विजयदत्त गुरुदेव दत्त समर्थ l
अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त l
ॐ श्री गायत्रीमाता की जय l
ॐ श्री गुरु महाराज की जय l

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali | Shri Swami Samarth | NityaSeva

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali

 

मंत्र पुष्पांजली

पूर्ण ब्रह्मा सनातना विभुवरा निर्गुण सर्वेश्वरा
ओंकाराकारा परात्परा गुरो आम्हा तुझा आसरा l
मूलाधार जगतप्रभू तुझी लीला न जाणे कुणी l
देवा विघ्न हरी आम्हावरि करी, आडो न माया गुणी॥१॥

आनंदकंद विमला ज्ञानस्वरुपा l साक्षी सदैव हृदयस्थ ही मायबापा l
स्वामी समर्थ गुरु तू हरी सर्व तापा l
दावि स्वरूप मज लावूनी ज्ञानदीपा॥२॥

धर्मग्लानि कराल काल कली हा शास्ता नुरे या मही l
तत्वाचा लव मागमूस न दिसे धुंडूनि सत्वातहि l
भक्ता न्याय प्रमत्त दंड करण्या येई विजयदत्त हा
होई लीन अनन्यभावे चरणी वंदी सदा दास हा॥३॥

विधीहरिहर हे एकरूपे मिळाले l परमगुरुस्वरूपे देखता नेत्र घाले l
अनुपम तव प्रीती लीन होताती भक्तं l
तव पद झणि देशी धन्य तू एक दत्त॥४॥

परमात्मा पुरूषोत्तमा गुणतिये नारायणा श्रीधरा l
लीलाविग्रही सूत्रधार हृदयी राहुनिया आचरा l
ज्ञाते भाव सरो सदैव विसरो हा जीव तो दुसरा l
अर्पितसे सुमनांजली तव पदा प्रेमे जगतगुरुवरा॥५॥

ब्रह्मा इंद्र सुरासुर प्रतिदिनी प्रार्थित तुझिया पदा l
ओंकारस्वरूपा तू वेद जननी दुरवी न आम्हा कदा l
भावे ज्या भजता भिउनि पळती दैन्यादि सर्वापदा l
गायत्री सुमने नमू करी कृपा आम्हावरी सर्वदा॥६॥

आरती: श्री शंकराची आरती Shri Shankarachi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री शंकराची आरती Shri Shankarachi Aarti

 

॥ श्री शंकराची आरती ॥

जय शिव ॐकारा, प्रभू हर शिव ॐकारा । ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी दारा ॥
ॐ हर हर महादेव ॥१॥

एकानन चतुरानन पंचानन राजे । शिव पंचानन राजे,
हंसासन गरूड़ासन, हंसासन गरूड़ासन, वृषवाहन साजे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥२॥

दोयभुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे । शिव दशभुज ते सोहे
तीनोरूप निरखता, तीनोरूप निरखता, त्रिभुवनजन मोहे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥३॥

अक्षमाला वनमाला रूंडमाला धारी । शिव रूंडमाला धारी
चंदनमृगचंदा, चंदनमृगचंदा भाले शुभकारी ॥
ॐ हर हर महादेव ॥४॥

श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर अंगे । शिव व्याघ्रांबर अंगे
सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥५॥

लक्ष्मीवर उमियावर सावित्री संगे । शिव सावित्री संगे
पारबती अर्धांगे, पारबती अर्धांगे, शिरी जटा गंगे
ॐ हर हर महादेव ॥६॥

करमा एक कमंडलु चक्र त्रिशूलधर्ता । शिव चक्र त्रिशूलधर्ता
जगकर्ता जगभर्ता, जगकर्ता जगभर्ता, जग पालनकर्ता
ॐ हर हर महादेव ॥७॥

काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी । शिव नंदो ब्रह्मचारी
नितप्रति भोग लगावत, नितप्रति भोग लगावत, महिमा अतिभारी ॥
ॐ हर हर महादेव ॥८॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका । शिव जानत अविवेका
प्रणवाक्षर ॐ मध्ये, प्रणवाक्षर ॐ मध्ये, ये तीनों एका ॥
ॐ हर हर महादेव ॥९॥

त्रिगुणाजीकी आरती जो कोई नर गावे । शीव जो कोई नर गावे
कहे शिवानंद स्वामी, कहे शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ती पावे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥१०॥

आरती: श्री गायत्री मातेची आरती Shri Gayatri Matechi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री गायत्री मातेची आरती Shri Gayatri Matechi Aarti

 

॥ श्री गायत्री मातेची आरती ॥

जय देवी जय देवी जय गायत्री माते l
सदभावे ओवाळू जय प्रणवातीते ll धृ.ll

अनादी अनंत अतकर्य माये तव लीला l
स्वेच्छेने उपजविले विधी हरी शंभूला l
विधी सृजी जग हरी पोषी हर संहाराला l
प्रेरिसी योगमाये न कळे कवणाला ll १ ll

पांचामुखी पंचतत्वे निर्मियली l
पंचीकरणे विविध सृष्टी रचियेली l
अहंभावे तया स्फुरवूनी कृती केली l
माते तुज न स्तविती त्यांची मति भ्रमली ll २ ll

गाता तुज तरति म्हणूनि गायत्री नांव l
भुक्ति मुक्ती साधती न भवभया ठाव l
सत्वातीता ब्रह्म रुपिणी हा भाव l
धरिति जे ज्ञाने त्या नच दुखः वाव ll ३ ll

आदिमाये तुते विसरले लोक l
धर्म हानि होईल पडला हा धाक l
ग्रासुनि दैन्ये भ्रमुनि नुरला विवेक l
स्मरता तुजला अनुदिनी सकलही हो पाक ll ४ ll

त्रिनेत्र पंचशिरे चंद्रकला मुगुटाते l
वरदाभय चक्र गदा कपाल शंखाते l
द्वीपद्म अंकुश कश कर कमलासनस्थिते l
मोह निवारून माते उध्दरी आम्हांते ll ५ ll

आरती: श्री नारायणाची आरती Shri Naraynachi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री नारायणाची आरती Shri Naraynachi Aarti

 

॥ श्री नारायणाची आरती ॥

 

ओवाळू नारायण l शुद्ध ज्योती पंचप्राण ll धृ.ll

शामलांग वत्सलांछन l शंख करी जाण l

वीजयंती पीतवसन l गदा शोभे सुदर्शन ll १ ll

 

मुगुट कौस्तुभरत्न l मकराकृत कुंडल शुभ कर्ण l

हृदय सिंहासनी l विराजला जगज्जीवन ll २ ll

 

हरपवी देहभान l नित्य घडो तव चिंतन l

दास तव चरणी लीन l जावी याच देही ध्यान ll ३ ll

 

श्री दत्तात्रेययांची आरती Shri Dattatreyanchi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री दत्तात्रेययांची आरती Shri Dattatreyanchi Aarti

 

॥ श्री दत्तात्रेययांची आरती ॥

आरती ओवाळू गुरुसी l ब्रह्मा विष्णु महेशासी ll ध्रु.ll
दिधले आत्मदान जगति l म्हणवुनि श्रीदत्त तुज म्हणती ll

ब्रह्मारूपे जग सृजसी l विष्णू तूचि प्रतिपाळिसी l
हर हरिसी भार उतरविसी l पार देऊनी आत्मज्ञान प्रणती l
किती तव स्मरणे जगी तरती ll १ ll आरती ओवाळू श्रीगुरूसी

निर्गुण चित्धन वस्तुसी l अत्नीअनसूयात्मज म्हणती l
लीला दावूनी उध्दरसी l मानवदेहा जरी धरिसी l
परि नससि देह, हाचि संदेह l हृदयी असूनि ही मूर्ती l
जाणीव लोपली अंधमती ll २ ll आरती ओवाळू श्रीगुरूसी

सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना Sadguru Natha Haat Jodito Prarthana | Shri Swami Samarth | NityaSeva

सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना Sadguru Natha Haat Jodito Prarthana

|| सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना ||

सदगुरु नाथा हात जोडीतो अंत नको पाहु।
ऊकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवणा दावू॥धृ०॥

निशीदिनी श्रमसी मम हितार्थ तू किती तुज शीण देऊ।
ह्रदयी वससी परी नच दिससी कैसे तुज पाहु॥१॥

उत्तीर्ण नव्हे तुज उपकारा जरी तनु तुज वाहू।
बोधुनि दाविसी इहपर नश्वर मनी उठला बाऊ॥२॥

कोण कुठील मी कवण कार्य मम जनी कैसा राहू।
करी मज ऐसा निर्भय निश्चल सम सकला पाहू॥३॥

अजाण हतबल भ्रमीत मनिची तळमळ कशी साहू।
निरसूनी माया दावी अनुभव प्रचिती नको पाहू॥४॥

आपण, श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्याविषयीची पुस्तके, आरती संग्रह, नित्यसेवा, स्वामी चरित्र, फोटो, मूर्ती खालील लिंक वरून खरेदी करू शकता.

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती, नित्यसेवा, भक्तिगीते इ. इथे वाचा

आरती: आरती ओवाळू श्री सदगुरू स्वामी समर्था | Aarti Owalu shri Sadguru | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री स्वामी समर्थ आरती Shri Swami Samarth Aarti

॥ श्री स्वामी समर्थ आरती ॥

आरती ओवाळू श्री सदगुरू स्वामी समर्था l
स्वरूप दिगंबर आजानुबाहु भव्यकाय नाथा – दिव्यकाय नाथा ll धृ.ll

हृदय निरांजनी शुद्ध प्रेमधृति भवाच्या वाती l
भजनानंद प्रकाश देउनी उजळल्या ज्योती ll १ ll

सर्वस्वापर्ण नैवधाशी ठेविलेचि पुढती l
सन्मति, सदधृति, सतकृती सदगति प्रसाद धा हाती ll २ ll

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेया आरती | Shri Dattatreya Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेय आरती / Shri Dattatreya Aarti

॥ श्री दत्तात्रेय आरती ॥

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेया आरती अवधूता l
सिद्ध मुगुटमणि ब्रह्माज्ञानी सुरनरभ्रमहर्ता ll धृ.ll

मदनमनोहर ध्यान दिगंबर शमवी मम चित्ता l
चरणि पादुका कंठी मेखला जटामुकुट माथा ll १ ll

पुराण पुरषोंत्तमा,त्वां धरिले अगणित अवतारा l
श्रीपाद श्रीवल्लभ नृसिंहसरस्वती दातारा ll २ ll

मूढमति अति पतित दीन परि आलो शरण तुला l
कृपामृते निजस्वरूपे रमवुनि उद्धरी दासाला ll ३ ll

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती | Shri Swami Samarth Aarti | NityaSeva

श्री स्वामी समर्थ आरती / Shri Swami Samarth Aarti

 

॥ श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती ॥

जय जय सद्गुरु स्वामी समर्था आरती करु गुरुवर्या रे॥
अगाध महिमा तव चरणांचा वर्णाया मती दे यारे॥धृ॥

अक्कलकोटी वास करुनिया दाविली अघटीत चर्या रे ॥
लीलापाशे बध्द करुनिया तोडिले भवभया रे॥१॥

यवने पुशिले स्वामी कहां है? अक्कलकोटी पहा रे ॥
समाधिसुख ते भोगुनी बोले धन्य स्वामीवर्या रे॥२॥

जाणसी मनीचे सर्व समर्था विनवू किती भव हरा रे ॥
इतुके देई दीन दयाळा नच तवपद अंतरा रे॥३॥

जय जय सद्गुरु स्वामी समर्था आरती करु गुरुवर्या रे॥
अगाध महिमा तव चरणांचा वर्णाया मती दे यारे॥धृ॥

श्री गणपति ओंकारा Shri Ganpati Onkara | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री गणपति ओंकारा / Shri Ganpati Onkara

 

ओवाळू आरती श्री गणपति ओंकारा l
औट मात्रा कोटी सुर्यसम प्रभाकरा ll धृ.ll

बिंदुरुपे अचल अभय निर्गुण निराकारा l
योगमाया अर्धमात्रा विचरि भवप्रसारा ll १ ll

पीतवर्ण आकारमात्रा ब्रह्मसृजकारा l
उकार जीमूतवर्ण रक्षिसी अखिल चराचरा ll २ ll

लीन करिसी रक्तवर्ण तू सकल जगमकारा l
अनन्यशरण:गत या दासा तव पदी दे थारा ll ३ ll

श्री स्वामी समर्थ Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics – तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics

॥ श्री स्वामी समर्थ ॥

गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू
गुरुः देवो महेश्वरा
गुरु शाक्षात परब्रम्हा
तस्मै श्री गुरुवे नमः

निशंक होई रे मना,निर्भय होई रे मना।
प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी, नित्य आहे रे मना।
अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तुगामी,
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।१।।

जिथे स्वामीचरण तिथे न्युन्य काय,
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय।
आज्ञेवीना काळ ही ना नेई त्याला,
परलोकी ही ना भीती तयाला
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।२।।

उगाची भितोसी भय हे पळु दे,
वसे अंतरी ही स्वामीशक्ति कळु दे।
जगी जन्म मृत्यु असे खेळ ज्यांचा,
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।३।।

खरा होई जागा श्रद्धेसहित,
कसा होसी त्याविण तू स्वामिभक्त।
आठव! कितीदा दिली त्यांनीच साथ,
नको डगमगु स्वामी देतील हात
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।४।।

विभूति नमननाम ध्यानार्दी तीर्थ,
स्वामीच या पंचामृतात।
हे तीर्थ घेइ आठवी रे प्रचिती,
ना सोडती तया, जया स्वामी घेती हाती ।।५।।

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी

।। श्री स्वामी समर्थ ।|

||श्री स्वामी चरणविंदार्पणमस्तु ||

Tarak Mantra Lyrics in English

nishank ho nirbhay ho manaan re
prachand swamibal pathishi re
nishank ho nirbhay ho manaan re
prachand swamibal pathishi re

atarky avadhut he smarangami
ashakya hi shakya kartil swami
ashakya hi shakya kartil swami
ashakya hi shakya kartil swami

jithe swami paay, tithe nune kaay?
swaye bhakt praarabdh ghadvi hi maay
jithe swami paay, tithe nune kaay?
swaye bhakt praarabdh ghadvi hi maay

ajnevina kal naa nei tyaalaa
paralokahi naa bhiti tayala
paralokahi naa bhiti tayala
paralokahi naa bhiti tayala

ugich bhitosi bhayan he palu de
jawali ubhi swami shakti kalu de
ugich bhitosi bhayan he palu de
jawali ubhi swami shakti kalu de

jaagi janm mrityu ase khel jyancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha

khara hoi jaagaa shraddhesahit
ksaa hoshi tyavin tu swamibhakt?
khara hoi jaagaa shraddhesahit
ksaa hoshi tyavin tu swamibhakt?

kitida dilaa bol tyanich haat
nako dagamagu swami detil saath
nako dagamagu swami detil saath
nako dagamagu swami detil saath

vibhuti naman naam dhyanadi tirth
swamich yaa panchprana mritaat
vibhuti naman naam dhyanadi tirth
swamich yaa panchprana mritaat

he tirth ghe aathvi re prachiti
he tirth ghe aathvi re prachiti
na sodi kada swami jya ghei haati
na sodi kada swami jya ghei haati
na sodi kada swami jya ghei haati

आपण, श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्याविषयीची पुस्तके, आरती संग्रह, नित्यसेवा, स्वामी चरित्र, फोटो, मूर्ती खालील लिंक वरून खरेदी करू शकता.

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती, नित्यसेवा, भक्तिगीते इ. इथे वाचा

close