माझी रेणुका माउली Majhi Renuka Mauli Lyrics – Navratri 2021

माझी रेणुका माउली Majhi Renuka Mauli Lyrics

माझी रेणुका माउली, कल्पवृक्षाची साउली ।
जैसी वत्सालागी गाय, तैसी अनाथांची माय ॥१॥

हाकेसरशी घाई घाई, वेगे धावतची पायी ।
आली तापल्या उन्हात, नाही आळस मनात ॥२॥

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

खाली बैस घे आराम, मुखावरती आला घाम ।
विष्णुदास आदराने वारा घाली पदराने ॥३॥

Music: Yashvant Deo
Lyrics: Sant Vishnudas
Singer: Usha Mangeshkar

Click here to Read More Songs of Navaratri

close