मन रानात गेलं ग Man Raanat Gela Ga Lyrics | Jogwa | Ajay-Atul

Movie: Jogwa
Music: Ajay-Atul
Lyrics: Sanjay Krushnaji Patil
Singer: Shreya Ghoshal

Man Raanat Gela Ga Lyrics

मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग
बिल्लोरी खिल्लोरी सांज सांज पाहु ग
झिम्माड वारा होऊ ग
लबाड या तार्याला थांब थांब सांगु ग
चांदाला हात लावु ग
भिरभिरल्यावानी ही धरती फुलारं
कळीला जाग आली ग
थरथरल्यावानी हे नाचं शिवार
कळीचं फूल झालं ग
भानात, रानात धुंद धुंद झालं मन… रानात गेलं ग!
सर्राट ह्या आभाळी उंच उंच जाऊ ग
वार्याचं पंख होऊ ग
थर्राट पाण्यामंदी चिंब चिंब न्हाऊ ग
ढगाचा झोका होऊ ग
शिरशिरल्यावाणी ही झाडं चुकार
पानाची साद देती ग
सरसरल्यावानी ही माती हुंकारं
रंगांचा नाद होई ग
भानात, रानात धुंद धुंद झालं मन… रानात गेलं ग!
 
https://www.youtube.com/watch?v=v50Ghzbi4ZY

close